Eigenaar en verwerkingsverantwoordelijke

Kiwanis Oostende Noordzee vzw
p/a Prins Roselaan 130
8400 Oostende

Inleiding

Kiwanis Oostende Noordzee vzw (“wij”, “ons” of “onze”) hecht groot belang aan de privacy van haar gebruikers. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en beschermen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) binnen de Europese Unie.

Door gebruik te maken van onze website www.kiwanisnoordzee.be (“de website”), stemt u in met het verzamelen, het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonsgegevens op de wijze zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Welke informatie verzamelen we?

We verzamelen de volgende soorten informatie:

 1. Automatisch verzamelde informatie: Zoals IP-adres, browsertype, apparaattype, en uw interactie met de website.
 2. Informatie die u ons verstrekt: Zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, etc., wanneer u zich bijvoorbeeld aanmeldt voor onze nieuwsbrieven of een formulier invult op onze website.

Hoe gebruiken we de verzamelde informatie?

Uw persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

 1. Het verbeteren van de functionaliteit en de gebruikerservaring van de website.
 2. Het uitvoeren van de door u aangevraagde diensten.
 3. Het verzenden van nieuwsbrieven of promotionele materialen, indien u zich hiervoor heeft ingeschreven.
 4. Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en regelgeving.

Rechtsgronden voor verwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op de volgende rechtsgronden:

 1. Uw toestemming.
 2. De noodzaak voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent.
 3. Naleving van wettelijke verplichtingen die op ons van toepassing zijn.

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

We zullen uw persoonsgegevens niet delen met derde partijen, tenzij:

 1. Dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.
 2. We wettelijk verplicht zijn om dit te doen.
 3. U ons hiervoor expliciete toestemming heeft gegeven.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

We treffen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies.

Uw rechten

U heeft de volgende rechten onder de AVG/GDPR:

 1. Recht op inzage.
 2. Recht op rectificatie.
 3. Recht op verwijdering.
 4. Recht op beperking van de verwerking.
 5. Recht op overdraagbaarheid van gegevens.
 6. Recht op bezwaar.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier op deze website.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd. Raadpleeg deze pagina daarom regelmatig.

Contact

Voor vragen over deze privacyverklaring of over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen via het bovengenoemde e-mailadres.