Kiwanis is een internationale service club die in 1915 in Detroit, USA, werd gesticht. In 1963 ontstonden de eerste Europese clubs, o.m. te Brussel.De benaming komt van het Indiaans gezegde in de Orchipew-taal “Nun Kee Wanis” wat zowel betekent “wij handelen” als “wij drukken ons uit”; in de brede zin: wij willen onze talenten delen.
De objectieven van Kiwanis International

  1. Stel menselijke en geestelijke waarden boven de materiële.
  2. Doe anderen niet aan wat je zelf niet wil aangedaan worden.
  3. Pas steeds hogere maatstaven toe in maatschappij en beroep.
  4. Draag door een bewust, actief en doeltreffend voorbeeld bij tot de opbouw en ontwikkeling van een dienstverlenende maatschappij.
  5. Bouw doormiddel van de Kiwanisclub blijvende en waardevolle vriendschappen, ter bevordering van een betere gemeenschap.
  6. Werk mee aan de opbouw van een gezonde openbare mening, zodat rechtschapenheid en loyauteit worden bevorderd.

Structuur

Kiwanis International telt zowat 300.000 leden, gespreid over 80 landen. In Europa zijn er 30.000 leden in 1.200 clubs over 23 landen verspreid.

De Europese clubs vormen de “Europese federatie” waarvan het secretariaat gelegen is te Gent. Voor het Kiwanisjaar 1999-2000 was Jacques Dehollander, voormalig lid van onze club, de Europese President.

Kiwanis is wereldwijd verdeeld in 47 districten waarvan 9 in Europa. Aan het hoofd van zo’n district staat een Gouverneur. Elk district wordt verder opgesplitst in Divisies met aan het hoofd een Luitenant-Gouverneur. De divisie West Vlaanderen Noord telt 10 clubs waaronder Kiwanis Oostende Noordzee.

Kiwanis Oostende Noordzee

Kiwanis Oostende Noordzee werd in 1973 gesticht. De club telt steeds ruim 30 leden en bezit rechtspersoonlijkheid onder de vorm van een VZW.

De filantropische acties van de service club zijn vooral gericht op de steun aan kinderen en minder begoede families. Ook heel wat organisaties in de gehandicaptensector, de medische wereld, enz… worden financieel ondersteund. In lijn met de internationale doelstellingen streeft de club vooral naar projecten rond kinderen en jongeren.

In 1982 heeft de club in samenwerking met de stad Oostende te Mariakerke een Kiwanispark aangelegd en draagt nog steeds bij tot het onderhoud ervan.

Kiwanis Belgium-Luxemburg

Het District Belgium-Luxembourg die alle clubs in Belgë en het Groothertogdom Luxembourg omvat bevat meer dan 190 clubs voor een totaal van ongeveer 4000 leden.