Een Kiwanis club kiest elk jaar democratisch een nieuw bestuur, dus ook KC Oostende Noordzee. Het bestuur begint zijn werkjaar op 1 oktober en rondt af op 30 september van het volgende jaar. Het bestuur bestaat uit “clubofficieren” die de formele functies van de club vervullen, de voorzitter, de secretaris en de penningmeester, aangevuld met de voorzitter van het voorgaande jaar, de “immediate past voorzitter”, en die van het volgende jaar, de “voorzitter-elect.”

In het huidige werkjaar zijn de clubofficieren Ruben Pannecoucke (voorzitter), Johan Francier (secretaris) en Dirk Cobbaert (penningmeester).

Sinds het ontstaan van de club zijn vele leden ons voorgegaan als clubofficier:

(aan te vullen)