Corona 20-21

Het Covid-19 virus is meedogenloos en raakt onze wereld diep. Kiwanis Noordzee Oostende doet in deze moeilijke tijden een bijkomende inspanning voor de meest behoeftigen in onze stad.

CAW: laptops voor behoeftige kinderen

Kiwanis Oostende Noordzee schonk 10 laptops aan het CAW die ze verdeelt bij kinderen van kwetsbare gezinnen. Op die manier kunnen zij digitaal les blijven volgen. Ook is het een middel voor het CAW om de gezinnen te kunnen bereiken nu huisbezoeken tijdelijk zijn geschrapt.

Wij danken ook onze zusterclub Kiwanis Mercator Oostende die teken- en knutselgerief financierde zodat deze kinderen ook thuis een ontspanningsmoment kunnen inlassen tussen het leren door. Lees het artikel in de pers.

 

 

Voedselbedeling met Sint-Vincentius, Col.Sol en Lichtbaken

Verschillende organisatie zetten zich in voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. Sint-Vincentius, Col.Sol en Lichtbaken zijn drie van die organisatie die Kiwanis Noordzee Oostende steunt, zowel financieel als door de handen uit de mouwen te steken en mee te helpen met de bedeling.

Onze welgemeende dank aan de medewerkers en vrijwilligers van deze organisaties die zich elke dag, quarantaine of niet, inzetten voor de meest behoeftigen in onze maatschappij!